ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

Облачно базиран търговски софтуер I-Cash Стандарт

 • I-Cash е достъпен от всяка точка и по всяко време.

  Пакет „Стандарт" се фокусира върху обширното управление на търговския обект и склад.

  Той предоставя възможност за управление на продажби, доставки, складова наличност и използва разнообразни справки.

  Покрива широк спектър търговски обекти: ресторанти, магазини, хранителни магазини, магазини за алкохол и цигари, сладкарници, складове, бистра, търговски офиси, мобилни търговци и различни други видове бизнеси.

  Всеки абонаментен план включва 10 000 операции на месец, предназначен за един обект и един касов апарат.

  Защитен облачен сървър - без вируси, без преинсталация, без загуба на данни.

  Достъпен през таблет, телефон и компютър. Винаги и навсякъде.

  Разгледайте демо версиите на официалната страница на I-Cash.

  Регистрирайте се и получавате един месец безплатно. 

  Видео уроци за работа с платформата на I-Cash ще откриете тук ⇒ Видео уроци.

 • Параметър Стойност
  Всички функционалности от пакет „Фактуриране"
  Проследяване на склад
  Доставки
  Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката
  Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставка
  Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата
  Бракуване
  Рекламации към доставчик
  Наличности: по артикули, по обекти, за предходен ден
  Финансови справки
  Текущ оборот
  Отворени сметки
  Справка приходи и разходи
  Движение приходи и разходи
  Списък отчети
  Дневник входящ контрол
  Списък доставки
  Списък ревизии
Нашите приложения:
Daisy Manager