Програма “Лоялни клиенти”

Във връзка с изменение в Наредба Н-18 от 13 Декември 2006 г. за
регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и
изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
(загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018г.), Дейзи предлага на своите клиенти
следните преференциални условия за доработка на техните устройства:
-При сключване на нов сервизен договор до 15.01.2019г. и доплащане на сумата от 70 лв. без ДДС*, ние ще извършим доработка на  вашето фискално устройство Daisy,според изискванията на наредбата.
-При сключване на нов сервизен договор след 15.01.2019г. можете да доплатите тази услуга за сумата от 90 лв. без ДДС.*
*Доплатената сума може да се използва както за доработка на вашето старо устройство Daisy, така и като отстъпка при закупуване на ново такова.

За повече информация тел.: 02/8689051 и 02/9607185 или на е-мейл адрес: info@daisy.bg