ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

СУПТО

Всички модели фискални устройства на Дейзи са интегрирани за работа със СУПТО.

Нашата партньорска мрежа включва едни от водещите софтуерни фирми в страната, чиито продукти могат да се използват в различни сфери на дейност-търговия на едро, хранителни магазини, хотели, СПА центрове, ресторанти, куриерски фирми и много други.

Част от партньорите ни са:

Мистрал, Микроинвест, I-CASH, Seasy, ТИС Карат, City Soft, Овелон, Делфи Про, Ънриълсофт, Хипократ, Аурора, Глобал систем, Генсофт, Юпитер Софт, НК Софтуер, Пойнтер, Квантерал, Орак, БД Софт, Риласофт, Ларго Трейдинг, Ю Си Ес, Уеббилд България, Порше България, Дейта плюс, И Ар Пи България, Интелиджънт Систем България, Зен електроникс, Контракс, Алгос, Колибри ERP, Иновасис, Информационни продукти ,Информационно обслужване, Елтур 95, Zeron ERP, Инфлекс груп, Просистемс, Римсофт, Петров Софт, Степ-Софт Алианс, Бора солюшънс, Гама Консулт, Бак Софт, Интелиджънт системс, Деметра софт, Икософт, Нибос, Лимон, Абак, Барси, Данина-Г – GP Soft, Глобал Медикс, Бонев Софт, SelMatic ERP, Плюс Минус, Юнисофт Инженеринг, Атлас, Нисет, Pro vision, Смарт Тех Системс, DI sklad, I system, и др.

СУПТО И НАРЕДБА Н-18 – ЗА КАКВО ВСЪЩНОСТ СТАВА ВЪПРОС?

Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. се отнася за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл.изм.- ДВ, бр.80 от 2018 г.). Наредба Н-18 е издадена от Министъра на финансите и влиза в сила от 01.01.2007 година.

СУПТО – програма лоялни конкуренти

Наредбата говори и за СУПТО. Както вече стана ясно, СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговски обект. Като понятие, СУПТО се среща както в ЗДДС, така и в Наредба Н-18. Какво представлява СУПТО в един търговски обект? Софтуер, който управлява продажбите в обекта, ако в него се извършват, разбира се, плащания в брой. СУПТО може да има най-различни разновидности – складова програма, работна книга в Excel, програма за фактуриране. Достатъчно е СУПТО да следи и отчита всички продажби в конкретния обект, като се има предвид, че той се отнася не само за продажба на стоки, но и на услуги.

СУПТО И DAISY TECH

В Дейзи имаме висококвалифициран екип, огромен световен опит и качествени продукти на изгодни цени. Нашият професионализъм се изразява и в отношението ни към често променящата се нормативна уредба.

Доверете се на Daisy Tech!

Препоръчани продукти

    Нашите приложения:
    Daisy Manager