ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

Облачно базиран търговски софтуер I-Cash Производство

 • I-Cash е достъпен от всяка точка и по всяко време.

  Пакет „Производство“ е специализиран за цехове и предприятия, които произвеждат стоки.

  Подходящо решение за малки ресторанти.

  Включва всички функционалности като фактуриране, управление на търговския обект и склад, както и специализираните - работа с партиди, модул „производство“ и модул „разпад“.

  Всеки абонаментен план включва 10 000 операции на месец, предназначен за един обект и един касов апарат.

  Защитен облачен сървър - без вируси, без преинсталация, без загуба на данни.

  Достъпен през таблет, телефон и компютър. Винаги и навсякъде.

  Разгледайте демо версиите на официалната страница на I-Cash.

  Регистрирайте се и получавате един месец безплатно. 

  Видео уроци за работа с платформата на I-Cash ще откриете тук ⇒ Видео уроци.

 • Параметър Стойност
  Всички функционалности от пакет „Стандарт"
  Производство по рецепта
  Промяна на рецептата по време на производство
  Добавяне или изтриване на продукти по време на производство
  Производство без предварително създадена рецепта
  Срок на годност/партидни номера
  Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден
  Финансови справки
  Текущ оборот
  Отворени сметки
  Справка приходи и разходи
  Движение приходи и разходи
  Списък отчети
  Дневник входящ контрол
  Списък доставки
  Списък ревизии
Нашите приложения:
Daisy Manager