ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

Дизайн & Разработка

Daisy Tech е компания с установени традиции в проектирането и производството на високотехнологични и иновативни продукти, включително на всички допълнителни услуги, изисквани от крайния клиент или от нормативната уредба.

Проучване

Проучването е основен компонент в работата на Daisy Tech. Всеки продукт на компанията, пуснат на пазара, е внимателно сравнен с основните изисквания на потребителите и с изискуемата от държавните институции техническа и функционална база.

Иновации

Често се случва изискваните от крайните клиенти функционални и технически параметри на продуктите да не могат да бъдат посрещнати от съществуващите и прилагани до момента решения. Това е причината Daisy Tech често да е първият производител в световен мащаб, който да имплементира нови технологии и софтуерни решения в своята продукция. Иновациите на Daisy Tech са това, което отличава компанията от другите производители. Daisy Tech установява тенденциите, не ги следва.

Разработка

Daisy Tech непрекъснато разработва нови продукти. Компанията е първата в света, създала и пуснала в употреба, т.нар. трето поколение фискални устройства с интегриран GPRS модем за пряка връзка между фискалното устройство и данъчната агенция в съответната страна, използваща комуникационен протокол с криптирана връзка.

Работният процес по създаването на продукцията на компанията изисква най-добрите и стабилни решения от R&D екипите на Daisy Tech. Разработването на концепцията, проектирането и предварителните анализи се извършват в Daisy Labs.

Поддръжка

Daisy Tech осигурява професионална техническа поддръжка и консултации за употреба на всичките си продукти – предварителна консултация при закупуване и през целият период на тяхната употреба. Центърът по поддръжката е денонощен и ще отговори бързо и компетентно за всички зададени от Вас въпроси.

Препоръчани продукти

    Нашите приложения:
    Daisy Manager