ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 4760620

Нефискални принтери

Нефискален мобилен принтер MX 21

Нефискален мобилен принтер NX 21

Нефискален мобилен принтер RPP02N

Нефискален мобилен принтер Daisy 20MP

Нефискален принтер RP58

Нефискален принтер PP7

Нефискален принтер Daisy 1200

Етикетиращ Принтер Daisy LPQ58

Нефискален принтер RP80

Нефискален принтер RP326 с RS-232, USB и Ethernet

Нашите приложения:
Daisy Manager