ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

Нефискални принтери

Нефискален мобилен принтер RPP210A

Нефискален мобилен принтер MX 21

Нефискален мобилен принтер NX 21

Нефискален мобилен принтер RPP02N

Нефискален мобилен принтер Daisy 20MP

Нефискален принтер RP58 с RS232 и USB

Нефискален принтер PP7 с RS232 и USB

Нефискален принтер Daisy 1200 с RS232

Етикетиращ Принтер Daisy LPQ58 с RS232 и USB

Нефискален принтер RP326 с RS-232, USB и Ethernet

Нефискален принтер RP80 с RS232 и USB

Нашите приложения:
Daisy Manager