Daisy Technology

Тел.: +359 2 9607141
+359 2 4760620
Факс: +359 2 9624222
E-mail: info@daisy.bg
ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

Еднофазни електромери


Daisy IVEL 3C8

Daisy IVEL 3C8

Daisy IVEL 3C8 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на максимален ток до 60А. Сертифициран е според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради. Предлагаме монтаж в рамките…
Daisy IVEL 3C8
Daisy IVEL 3C9

Daisy IVEL 3C9

Daisy IVEL 3C9 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 60А. Сертифициран е, според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради.
Daisy IVEL 3C9
Daisy IVEL 304

Daisy IVEL 304

Daisy IVEL 304 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 80 A. Сертифициран е според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради.
Daisy IVEL 304
Daisy IVEL 3C2

Daisy IVEL 3C2

Daisy IVEL 3C2 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане. Сертифициран е, според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради.
Daisy IVEL 3C2