„Три години след въвеждането на фискалните устройства, като улеснение за събираемостта на данъците, Танзанийската данъчна агенция твърди, че устройствата значително подобряват събираемостта на ДДС!“

Източник: http://www.businesstimes.co.tz/index.php?option=com_content&id=2256:tra-electronic-fiscal-devices-already-making-a-difference&Itemid=57

В писмо до Танзанийския Business Times, Джеремая Маги – директор на Образователния център за данъкоплатците в Танзания, посочва фискалните устройства, въведени като задължителни в страната, като основна причина за подобрението на събираемостта на данъците.

Като аргумент, доказващ ефективността на фискалните устройства, г-н Маги посочва статистиката за събираемостта на ДДС от Танзанийската данъчна агенция за 2009/2010 и 2010/2011, респективно Tsh785,882.4 милиона и Tsh791,462.9 милиона, събрани в държавната хазна веднага след въвеждането на фискалните устройства. За следващата 2011/2012 година, Танзанийската данъчна агенция отчита 40% увеличение в събираемостта на ДДС, спрямо тази преди въвеждане на фискалните устройства. За 2012/2013 се  прогнозира събираемостта на ДДС да нарасне до Tsh3,945,004.10 милиона.

schema-sabiraemost-na-dds-tanzania

Daisy Technology е един от основните вносители на фискални устройства в Танзания, като основен дял от присъствието ѝ на местния пазар се държи от най-новите продукти на компанията – Daisy eXpert SX, Daisy Perfect S и Daisy Perfect M, които са адаптирани и разработени специално в съответствие с изискванията и стандартите, поставени от местното законодателство.

Фискалните устройства, произведени в България от Daisy Technology и реализирани на територията на Африка са основен двигател на дългоочаквана реформа и стандартизация на фискалната и икономическа обстановка на континента.

Daisy Technology е една от първите фирми, които предлагат фискални устройства с GPRS връзка към данъчните институции за следене и калкулиране на данъчните задължения на всеки търговец в реално време. Като компания с изградени традиции в областта на производството на фискални устройства, Daisy Technology продължава да развива и налага технологии, които лесно и удобно да могат да бъдат прилагани, както на българския, така и на чуждестранните пазари.