ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

НАРЕДБА Н-18 – DAISY TECH И ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

НАРЕДБА Н-18  И DAISY TECH – НИЕ ВИНАГИ СЪОБРАЗЯВАМЕ СВОИТЕ ПРОДУКТИ С  АКТУАЛНИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Daisy Tech сме лидер в производството и дистрибуцията на различни електронни продукти – касови и таксиметрови апарати, електронни везни, принтери, таблети, банкнотоброячни машини и детектори за банкноти, POS терминали, електронни електромери, баркод четци, ФУВАС, цялостно оборудване за търговски обекти, аксесоари,  видеонаблюдение, системи за дистанционно отчитане на консумираната енергия, оборудване за безиностанции. На сайта ни можете да видите по всяко време всички наши налични продукти и да се свържете с екипа ни.

За една изключително успешна, сериозна и постоянно развиваща се компания е от особена важност дали продуктите й отговарят напълно на действащата нормативна уредбна, било то Наредба Н-18 или друг законодателен акт, различен от Наредба Н-18. Ние в Дейзи винаги сме се съобразявали с актуалното законодателство, независимо дали говорим за Наредба Н-18 или не. В случая става въпрос именно за Наредба Н-18.

Преди да Ви обясним кои са последните и най-важни промени в Наредба Н-18 и какво в действителност представлява този нормативен документ, държим да отбележим, че в Daisy Tech вече се погрижихме да синхронизираме всички предлагани от нас електронни продукти с новите изисквания на Наредба Н-18.

 

НАРЕДБА Н-18 –  НАШИТЕ ДИСТРИБУТОРИ И ПРОМОЦИИ

Клиентите на Дейзи вече имат възможност да закупят нови касови апарати от серията Compact, които са изцяло съобразени и сертифицирани спрямо последните изменения в Наредба Н-18 от 28.09.2018 г. Освен това, ние предлагаме на нашите клиенти, които имат старо устройство на Дейзи безплатно бракуване при закупуване на ново такова.

Новите устройства, изцяло съобразени с Наредба Н-18, можете да намерите и при всички опитни дистрибутори в цялата страна, с които работим. Няма да се изненадаме, ако откриете някое от новите ни устройства в изключително изгодните промоции, които периодично Ви предлагаме или в страницата ни във фейсбук, която постоянно актуализираме само и единствено във Ваш интерес.

Доверете се на Daisy Tech! Ние държим на качеството, сигурността и обслужването, като винаги отговаряме на нормативните изисквания – в случая тези, наложени с въпросната Наредба Н-18. Наредба Н-18, която е изключително важна въобще за целия търговски оборот в страната. Наредба Н-18, която цели да отпимизира и нормализира още повече отношенията между търговците и данъчните институции.

 

НАРЕДБА Н-18 – КАКВО  В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ И КОИ СА АКЦЕНТИТЕ В НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ?

Пълното наименование на Наредба Н-18 е: Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл.изм.- ДВ, бр.80 от 2018 г.). Наредба Н-18 е издадена от Министъра на финансите и влиза в сила от 01.01.2007 година.

През годините Наредба Н-18 е била форматирана нееднократно, като последните промени бяха направени през септември 2018 година. Тези изменения на Наредба Н-18 са изключително важни и налагат редица новости в отношенията между немалко лица и институции, които са свързани по някакъв начин с търговския оборот. Кои са акцентите в последните измемения на Наредба Н-18 и защо са толкова значими?

Наредба Н-18 налага промени, свързани с реда за извършване на сторно операции; промени във връзка с реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на ФУ (фискални устройства) и ИАСУТД (интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност). Наредба Н-18въвежда още изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти и свързаността им с фискални устройства.

Въпросната Наредба Н-18 има нови изисквания и към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обекти, както и към лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти. Не на последно място по важност, Наредба Н-18 поставя нови изисквания и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

 

НАРЕДБА Н-18 – ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМЕНИ И ИЗИСКВАНИЯ

Наредба Н-18 въвежда категорична забрана за издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и за направени клиентски поръчки. С цел яснота, в Наредба Н-18 е регламентирано, че след въвеждане в експлоатация на ФУ/ИАСУТД могат да се издават само фискални/системни бонове или служебни бонове в изрично предвидени случаи – на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет), както и на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство.

Според Наредба Н-18 Наредба Н-18, чиято важност вече разбирате сами, настъпва и промяна, свързана с подаване на данни в НАП за всяка извършена в търговския обект продажба. Въпросната Наредба Н-18 предвижда ФУ/ИАСУТД да предават данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ/ИАСУТД, от всички фискални/системни бонове, издадени и записани в този времеви интервал. Според вече актуализираната Наредба Н-18, данните се подават в хронологичен ред на издаването на фискалните/системните бонове.

 

Ясно е, че всички промени в Наредба Н-18 са значими и сериозни. Ние от Daisy Tech се съобразяваме изцяло с актуализираната Наредба Н-18 и силно се надяваме да оптимизира още повече отношенията между компетентните институции и търговците.

 

 

НАРЕДБА Н-18 И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ДЕЙЗИ – ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Държим отново да подчертаем: за всяка успешна, сериозна и постоянно развиваща се компания е от особена важност дали продуктите й отговарят напълно на законодателството, било то Наредба Н-18 или друг акт, различен от Наредба Н-18.

 

В Дейзи имаме висококвалифициран екип, богат световен опит, качествени продукти на изгодни цени, прекрасни промоции и опитни дистрибутори. Освен това, поддържаме много ползотворни контакти с десетки партньори в Азия, Африка, Европа и Близкия Изток, където продаваме и по-голямата част от продукцията ни.

 

Това обаче далеч не е всичко – както вече стана ясно, нашият професионализъм се изразява и в отношението ни към постоянно променящото се законодателство – в конкретния казус: Наредба Н-18. Винаги сме готови така да адаптираме продуктовите си категории, че да отговарят на всички нормативни изисквания както на Наредба Н-18, така и на останалите законодателни актове.

 

Изберете Daisy Tech!

 

Препоръчани продукти

    Нашите приложения:
    Daisy Manager