ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 4760620

Дизайн & Разработка

Daisy Tech е компания с установени традиции в проектирането и производството на високотехнологични и иновативни продукти, включително на всички допълнителни услуги, изисквани от крайния клиент или от нормативната уредба.

Проучване

Проучването е основен компонент в работата на Daisy Tech. Всеки продукт на компанията, пуснат на пазара, е внимателно сравнен с основните изисквания на потребителите и с изискуемата от държавните институции техническа и функционална база.

Иновации

Често се случва изискваните от крайните клиенти функционални и технически параметри на продуктите да не могат да бъдат посрещнати от съществуващите и прилагани до момента решения. Това е причината Daisy Tech често да е първият производител в световен мащаб, който да имплементира нови технологии и софтуерни решения в своята продукция. Иновациите на Daisy Tech са това, което отличава компанията от другите производители. Daisy Tech установява тенденциите, не ги следва.

Разработка

Daisy Tech непрекъснато разработва нови продукти. Компанията е първата в света, създала и пуснала в употреба, т.нар. трето поколение фискални устройства с интегриран GPRS модем за пряка връзка между фискалното устройство и данъчната агенция в съответната страна, използваща комуникационен протокол с криптирана връзка.

Работният процес по създаването на продукцията на компанията изисква най-добрите и стабилни решения от R&D екипите на Daisy Tech. Разработването на концепцията, проектирането и предварителните анализи се извършват в Daisy Labs.

Поддръжка

Daisy Tech осигурява професионална техническа поддръжка и консултации за употреба на всичките си продукти – предварителна консултация при закупуване и през целият период на тяхната употреба. Центърът по поддръжката е денонощен и ще отговори бързо и компетентно за всички зададени от Вас въпроси.

Препоръчани продукти

 • Касов апарат Daisy Perfect M 01 стационарен

 • Силиконов калъф за касов апарат Daisy Compact S

 • Етикети за маркиращи клещи 26/16 - бели

 • Адаптер за касови апарати Daisy Compact S и Daisy Compact M

 • Самозалепващи етикети 30/20-бели

 • Адаптер за ценоизчисляваща везна Daisy

 • Нефискален мобилен принтер RPP02N

 • Интерфейсен кабел (USB-RS232)

  Нашите приложения:
  Daisy Manager