Продуктът OVELON FISCAL е създаден с идеята да предостави олекотен софтуер, който да управлява касовият апарат отчитайки продажбите през него. Продукта е полезен с това, че в него може да създавате номенклатури за продаваните стоки/услуги, да въвеждате ценови листи, номенклатури с партньори и отстъпки за тях и тази информация да бъде автоматично подавана към касовия апарат бързо и лесно. Софтуера не попада под изискванията на Наредба Н-18 на НАП, защото не осъществява запис на извършените продажби.

ИНСТАЛИРАНЕ НА OVELON FISCAL

Основни номенклатури

* Данни за Вашата фирма за попълване на фактурите 
* Настройки за броячи на фактурите, префикси за количествени и броими баркодове 
* Създаване на броячи за фактурите, приложими за фирмата или потребител с диапазони 
* Номенклатура с типове на плащания 
* Номенклатура с данъчни групи 
* Номенклатура с мерки и опаковки

Артикули

Може да организирате своите артикули по групи. За артикулите може да попълвате информация за код, наименование, цени по различните мерни еденици или опаковки, въвеждане на баркодове (неограничено за артикул) и други.

Ценови листи

Може да създавате неограничен брой ценови листи. Бързо и лесно въвеждане на цените по отделните артикули за всяка ценова листа.

Партньори

Номенклатура с партньорите организирани по групи. Въвеждане на отстъпки и ценови правила за партньор, клиентски карти, фирмени данни и др.

Потребители

Създаване на потребители със собствен достъп до програмата, както и задаване на потребителски права за достъп.

Фискални устройства

Поддържане на всички фискални устройства на фирма Дейзи. През софтуера лесно може да пускате Z и X отчети, както и операции за внос/износ на служебни суми, сверяване на дата и час, дубликат на последен бон и други.

Продажби и Сторно

Бързо извършване на продажба, като може да въвеждате с баркод четец, търсене по име или код. Съставяне на клиентска сметка и приключване по няколко начина:

– Печат на фискалното устройство на сметката

– Печат на фактура на фискалното устройство

– Печат на фактура А4

Освен това може да използвате клиетска карта на партньор за задаване на отстъпки, избор на начин на плащане, въвеждане на плащана сума и изчисляване на ресто и много други.

Продажбите не се записват в базата данни. Данни за извършените продажби се правят през отчетите на ФУ.

Освен това, може бързо и лесно да извършите СТОРНИРАНЕ на сума по продажба.

Извън обхвата на Наредба Н-18

Ovelon FISCAL поддържа база данни с номенклатурите, но по никакъв начин не записва данни за продажбите, както и не извършва справки за това. По този начин продукта стои извън изискванията за СУПТО на Наредба Н-18 и не е нужно да го декларирате в НАП или да спазвате някакви други рестрикции.