СУПТО И DAISY TECH

 Преди да Ви обясним какво всъщност представлява СУПТО и защо въпросният СУПТО е толкова важен, сме длъжни да Ви се представим. Daisy Tech сме компания, която има огромен световен опит – поддържаме контакт с десетки партньори в Близкия Изток, Азия, Африка и Европа, където продаваме и по-голямата част от нашата продукция.

СУПТО 1

СУПТО – най-добрият софтуер

Ние заемаме лидерска позиция както в производството, така и в дистрибуцията на най-различни иновативни, модерни и качествени електронни продукти – касови и таксиметрови апарати, електронни везни, принтери, таблети, банкнотоброячни машини и детектори за банкноти, POS терминали, електронни електромери, баркод четци, ФУВАС, цялостно оборудване за търговски обекти, аксесоари,  видеонаблюдение, системи за дистанционно отчитане на консумираната енергия, оборудване за безиностанции. На сайта ни има контактна информация, чрез която да се сръжете с нас.

За всяка една модерна и уважаваща себе си компания в сектора, която работи професионално, е изключително важно дали продуктите й отговарят напълно на актуалното законодателство, било то Наредба Н-18 и новите и изисквания, свързани със СУПТО или друг законодателен акт, който нормира нещо различно от СУПТО. Ние в Дейзи, както подобава на едни истински професионалисти, винаги сме обръщали внимание и сме се съобразявали със действащата нормативна уредба – няма значение дали говорим за Наредба Н-18 и СУПТО или става въпрос за нещо различно от Наредба Н-18 и СУПТО.

Кои са последните и най-важни промени в Наредба Н-18, касаещи СУПТО и какво в действителност представлява въпросният СУПТО? Предстои да разберете, но преди това искаме да Ви информираме, че в Daisy Tech вече се погрижихме да синхронизираме всички предлагани от нас електронни продукти с новите изисквания на Наредба Н-18 свързани както със СУПТО, така и с останалите теми, касаещи обезпечаването на нормалната комуникация между търговците и данъчните институции в оборота. Затова и сега имате шанса да се възползвате от програмата ни „Лоялни клиенти“, която ще улесни адаптирането на търговските операции във Вашия бизнес към изключително важната и актуализирана Наредба Н-18.

СУПТО – ПРОГРАМАТА „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“, НАШИТЕ ПРОМОЦИИ И ДИСТРИБУТОРИТЕ, С КОИТО РАБОТИМ

Нашата програма „Лоялни клиенти“ е пряко свързана с промените в Наредба Н-18 и СУПТО, касаещи най-вече Вашите касови апарати, но и други устройства. Клиентите на Дейзи вече могат да закупят всички наши фискални устройства, изцяло съобразени и сертифицирани спрямо последните изменения в Наредба Н-18 от  28.09.2018 г., които налагат изисквания и за СУПТО. Дейзи предоставяме уникалната възможност на нашите клиенти, които имат старо устройство на компанията ни безплатно бракуване при закупуване на ново такова.

СУПТО 2

СУПТО – допълнителни разаяснения

Много опитни дистрибутори в цялата страна, с които работим, са готови да Ви съдействат – новите устройства, съобразени с Наредба Н-18 и СУПТО можете да намерите и при тях. Нищо чудно, ако откриете някое от новите ни устройства в многообразието от невероятни промоции, които постоянно Ви предлагаме или в страницата ни във фейсбук, винаги актуализирана само и единствено за Ваше удобство.

Всичко гореспоменато е доказателство за това да се доверите се на Daisy Tech! Ние държим на качеството, сигурността и обслужването, като винаги отговаряме на действащото законодателство – в случая на промените,  при това не само за СУПТО, наложени с Наредба Н-18. СУПТО е много важен въобще за целия търговски оборот в България. СУПТО цели да улесни и нормализира още повече отношенията между търговците и данъчните институции, така че да има сигурност и спокойствие за всички участници в ежедневния търговски оборот.

СУПТО И НАРЕДБА Н-18 – ЗА КАКВО ВСЪЩНОСТ СТАВА ВЪПРОС?

Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. се отнася за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл.изм.- ДВ, бр.80 от 2018 г.). Наредба Н-18 е издадена от Министъра на финансите и влиза в сила от 01.01.2007 година.

СУПТО 3

СУПТО – програма лоялни конкуренти

Наредбата говори и за СУПТО. Какво вече стана ясно, СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговски обект. Като понятие, СУПТО се среща  както в ЗДДС, така и в Наредба Н-18. Кой софтуер в един търговски обект представлява СУПТО? Онзи софтуер, който управлява продажбите в обекта, ако в него се извършват, разбира се, плащания в брой. СУПТО може да има най-различни разновидности – складова програма, работна книга в Excel, програма за фактуриране. Достатъчно е СУПТО да следи и отчита всички продажби в конкретния обект, като имайте предвид, че той се отнася не само за продажба на стоки, но и на услуги.

Считат ли се продажбени документи или фактури, издадени в Word за СУПТО? Категорично не се считат за СУПТО, тъй като тази програма няма капацитета да автоматизира и индивидуализира по определени белези всички продажби на стоки и/или услуги.

СУПТО – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Компютър, телефон, таблет – имате богат избор от възможности за това кой да е материалният носител на Вашия СУПТО. Целта на СУПТО е ясно – да се спрат манипулациите на касовите апарати, да се изсветли ситуацията в тази насока. Затова чрез СУПТО и новите промени в Наредба Н-18, касовите апарати ще изпращат в НАП данните за всяка продажба на всеки пет минути. Всички касови бележки ще притежават специален QR код – допълнително улеснение за купувача при желание от негова страна да провери отчетността на продажбата в агенцията.

СУПТО 4

СУПТО – бъдете информирани

Кои са двете основни забравни, които СУПТО налага? Първата се отнася за т.нар. „дублираща функционалност“ – тоест, ако Вашият обект разполага със СУПТО, се налага категорична забрана в същия обект да има друг софтуер, който следи продажбите, а в същото време не е обявен и деклариран като СУПТО.

Другата забрана, която всъщност е една от основните цели на СУПТО, е свързана с неправомерността на това да въвеждате ръчно продажбите във Вашия касов апарат, при положение, че имате СУПТО в обекта. СУПТО трябва да управлява всички касови апарати във Вашия обект.

СУПТО И DAISY TECH

Отново подчертаваме – в Дейзи имаме висококвалифициран екип, огромен световен опит и качествени продукти на изгодни цени. Освен това – както вече изяснихме, нашият професионализъм се изразява и в отношението ни към често променящата се нормативна уредба – в случая, нашумялата Наредба Н-18 и нейните нови изисквания за СУПТО.

Доверете се на Daisy Tech!

СУПТО И DAISY TECH
СУПТО – ПРОГРАМАТА „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“, НАШИТЕ ПРОМОЦИИ И ДИСТРИБУТОРИТЕ, С КОИТО РАБОТИМ
СУПТО И НАРЕДБА Н-18 – ЗА КАКВО ВСЪЩНОСТ СТАВА ВЪПРОС?
СУПТО – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ
СУПТО И DAISY TECH