Пълна инструкция за експлоатация Daisy Perfect SA-KL