Daisy IVEL ADX10
Сравнете

Daisy IVEL ADX10 е трифазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 80 A.