Daisy IVEL ADX1
Сравнете

Daisy IVEL ADX1 е трифазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 100 A.