Daisy IVEL ADX0
Сравнете

Daisy IVEL ADX0 е трифазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 100А.