Daisy IVEL 3C9
Сравнете

Daisy IVEL 3C9 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 60А. Сертифициран е, според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради.