Daisy IVEL 3C8
Сравнете

Daisy IVEL 3C8 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на максимален ток до 60А. Сертифициран е според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради. Предлагаме монтаж в рамките на гр. София. За допълнителна информация можете да се свържете с нас.