Daisy IVEL 304
Сравнете

Daisy IVEL 304 е еднофазен статичен електромер, пригоден за активно енергопотребление и директно отчитане на големини на тока до 80 A. Сертифициран е според най-новите изисквания на международните стандарти и е подходящ за измерване на електроенергия, консумирана в жилищни, офис и др. сгради.