Цялостно оборудване на СНЕК БАР

Основно оборудване

Оборудване за Back office

Допълнително оборудване