Фискален принтер Daisy FX 1300 Wi-Fi

 

Daisy FX 1300 Wi-Fi е мрежов фискален принтер с комуникация по Wi-Fi.
Може да изпълнява ролята на hotspot или да се свързва към вече изградена Wi-Fi мрежа.

Сред отличаващите го функции са още:

– Поддръжка на  JSON протокол за управление;
– Търговските приложения могат да работят директно с принтера, без посредник;
– Фискалният принтер може да се управлява от много различни работни места.

Вижте още фискални принтери предлагани от нас!