ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

Сторно касова бележка

  • Сторно Касова Бележка от кочан е първичен счетоводен документ, който се издава при връщане на стока, при рекламация на стока, при грешно натрупване след приключена клиентска сметка или други подобни.

    Касовата Бележка от кочан се използва и за продажби в брой, когато Kасовият Апарат (фискалното устройство) не работи, поради липса на електроенергия, извършване на експертиза на касовия апарат от БИМ или по време на ремонт, за времето вписано в паспорта на касовия апарат.

Нашите приложения:
Daisy Manager