ул. Одрин 15 (високата сграда на Елкабел – партер)