ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 4760620

Дистанционен достъп до вашите фискални устройства от Daisy

Дистанционен достъп до вашите фискални устройства от Daisy

MYDAISY е облачна услуга, чрез която имате възможност за дистанционна връзка с вашите фискални устройства Дейзи.

Програмирайте от разстояние артикули, департаменти, оператори и фирмено лого. Оптимизирайте процесите, получавайте информация точно когато имате нужда и вземайте решения, базирани на данни в реално време.

За повече информация посетете: https://mydaisy.bg/bg/home

Кратки видео инструкции за работа с платформата MYDAISY:

Нашите приложения:
Daisy Manager